نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اسپند نخودی

اسپند نخودی

کد محصول : chilee-4010
خرید محصول

برای رفع سنگینی گوش و کری گوش و صدای گوش می توانید اسفند نخودی را در آب ترب و روغن زیتون بجوشانید و 3قطره در گوش بریزید. طبیعت اسفند نخودی گرم وخشک است و جلادهنده سینه و شش از رطوبت. مقوی نیروی جنسی . چاق کننده . ادار آور . روان کننده شیر . مسهل می باشد.

برای رفع سنگینی گوش و کری گوش و صدای گوش می توانید اسفند نخودی را در آب ترب و روغن زیتون بجوشانید و 3قطره در گوش بریزید. طبیعت اسفند نخودی گرم وخشک است و جلادهنده سینه و شش از رطوبت. مقوی نیروی جنسی . چاق کننده . ادار آور . روان کننده شیر . مسهل می باشد.

لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس Enter را بزنید
لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس Enter را بزنید