نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

زاج سفید

زاج سفید

کد محصول : chilee-4059
خرید محصول

یکی از خواص زاج سفید درمان سرطان مثانه می باشد. همچنین زخم های کلیه ها، مجاری ادرار و مثانه را بهبود می دهد باعث کاهش ورم ها و بادها دراعضای بدن می گردد موجب شکستن سنگ های کلیه می گردد برای از بین بردن چرک های گوشه های چشم کشیدن زاج سفید سوخته در چشم موثر است. زاج سوخته با عسل موجب پهن و قطور شدن پلک می گردد. جهت خون ریزی بینی بو کردن زاج سوخته مفید است این سنگ مرهمی برای زخم های دهان می باشد برای زخم های رحم و عفونت ها و خون ریزی های عفونی زاج سفید را خشک و آسیاب کرده بسیار مفید می باشد و با گذاشتن شیاف آن در رحم همراه با آب بیماری های عفونی رحم درمان می گردد. همچنین ورم لثه و عضلات حلق را معالجه می کند. برای درد گوش و رفع چرک و عفونت فیتیله زاج سفید با عسل سودمند می باشد. برای درمان شقاق و بواسیر نیز زاج سفید آسیاب شده نافع است.

یکی از خواص زاج سفید درمان سرطان مثانه می باشد. همچنین زخم های کلیه ها، مجاری ادرار و مثانه را بهبود می دهد باعث کاهش ورم ها و بادها دراعضای بدن می گردد موجب شکستن سنگ های کلیه می گردد برای از بین بردن چرک های گوشه های چشم کشیدن زاج سفید سوخته در چشم موثر است. زاج سوخته با عسل موجب پهن و قطور شدن پلک می گردد. جهت خون ریزی بینی بو کردن زاج سوخته مفید است این سنگ مرهمی برای زخم های دهان می باشد برای زخم های رحم و عفونت ها و خون ریزی های عفونی زاج سفید را خشک و آسیاب کرده بسیار مفید می باشد و با گذاشتن شیاف آن در رحم همراه با آب بیماری های عفونی رحم درمان می گردد. همچنین ورم لثه و عضلات حلق را معالجه می کند. برای درد گوش و رفع چرک و عفونت فیتیله زاج سفید با عسل سودمند می باشد. برای درمان شقاق و بواسیر نیز زاج سفید آسیاب شده نافع است.

لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس Enter را بزنید
لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس Enter را بزنید