مورد نرم

مورد نرم

0تومان
کد محصول : chilee-4169
خرید محصول

آنچه را که عامه مردم تقویت مو نامیده اند یک واقعیت است که دلایل آن امروزه در تحقیقات علمی به اثبات
رسیده . عوامل مخرب خارجی مثل قارچ ها و باکتری ها و عوامل حساسیت زا مثل مواد شیمیایی موجود در
پاک کننده های امروزی رنگبر ها و رنگ های مو به اشکال مختلفی باعث تخریب پوست به صورت التهاب ،شوره، خارش و تضعف مو به صورت خشکی ، موخوره و ریزش مو و نهایتا موجب نارضایتی افراد حساس میگردد. مورد که دارای ترکیبات متعددی است و مجموعا داری خواص ضد قارچ ( اعماز قارچ های بیماری زا و فرصت طلب ) و همه باکتری های فرصت طلب و اغلب باکتری های بیماریزا بوده و مهار رشد و نمو این میکروارگانیسم ها از اثرات تخریبی آنها بر سطح پوست و پیاز مو جلو گیری می نماید. همچین عناصر موجود در این گیاه باعث افزایش جریان خون در سطح پوست شده و علاوه براینکه مواد مغذی به ریشه مو ها میرساند باعث تقویت و افزایش رشد آن میگردد. مورد قابض بوده و همین دلیل باعث محکم شدن ریشه و پیاز مو در محل خود شده و از ریزش آن جلو گیری می نماید همینطور حکما طب سنتی همچون بو علی سینا ، جرجانی (گرگانی) و سایر علما بر این عقیده بودند که مصرف مورد باعث سیاه شدن و رشد مو میگردد.

آنچه را که عامه مردم تقویت مو نامیده اند یک واقعیت است که دلایل آن امروزه در تحقیقات علمی به اثبات
رسیده . عوامل مخرب خارجی مثل قارچ ها و باکتری ها و عوامل حساسیت زا مثل مواد شیمیایی موجود در
پاک کننده های امروزی رنگبر ها و رنگ های مو به اشکال مختلفی باعث تخریب پوست به صورت التهاب ،شوره، خارش و تضعف مو به صورت خشکی ، موخوره و ریزش مو و نهایتا موجب نارضایتی افراد حساس میگردد. مورد که دارای ترکیبات متعددی است و مجموعا داری خواص ضد قارچ ( اعماز قارچ های بیماری زا و فرصت طلب ) و همه باکتری های فرصت طلب و اغلب باکتری های بیماریزا بوده و مهار رشد و نمو این میکروارگانیسم ها از اثرات تخریبی آنها بر سطح پوست و پیاز مو جلو گیری می نماید. همچین عناصر موجود در این گیاه باعث افزایش جریان خون در سطح پوست شده و علاوه براینکه مواد مغذی به ریشه مو ها میرساند باعث تقویت و افزایش رشد آن میگردد. مورد قابض بوده و همین دلیل باعث محکم شدن ریشه و پیاز مو در محل خود شده و از ریزش آن جلو گیری می نماید همینطور حکما طب سنتی همچون بو علی سینا ، جرجانی (گرگانی) و سایر علما بر این عقیده بودند که مصرف مورد باعث سیاه شدن و رشد مو میگردد.

لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس Enter را بزنید
لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس Enter را بزنید