ناخنک

ناخنک

0تومان
کد محصول : chilee-4055
خرید محصول

از نظر خواص اعتدال دهنده اخلاط و مقوی بدن است و ورمهای سفت را نرم می کند . از نظر خواص اعتدال دهنده اخلاط و مقوی بدن است و ورمهای سفت را نرم می کند. سردرد ، سرگیجه ، سکته مغزی ، لقوه ، فراموشی و مالیخولیای سبک مفید است . برای فلج و سستی اعضا مفید است. برای رفع درد معده و کبد و طحال و رحم مفید است . برای ازدیاد ترشح شیرو اسپرم نافع و مدر است و قاعده اور . برای ورم الات داخل شکم و برای رفع درد و برای تسکین ضربان همه اعضا مفید است. مدر است و قاعده اور و برای اخراج جنین کمک میکند. مضر بیضه ها می باشد از این نظر باید با عسل و انجیر و مویز خورده شود.

از نظر خواص اعتدال دهنده اخلاط و مقوی بدن است و ورمهای سفت را نرم می کند . از نظر خواص اعتدال دهنده اخلاط و مقوی بدن است و ورمهای سفت را نرم می کند. سردرد ، سرگیجه ، سکته مغزی ، لقوه ، فراموشی و مالیخولیای سبک مفید است . برای فلج و سستی اعضا مفید است. برای رفع درد معده و کبد و طحال و رحم مفید است . برای ازدیاد ترشح شیرو اسپرم نافع و مدر است و قاعده اور . برای ورم الات داخل شکم و برای رفع درد و برای تسکین ضربان همه اعضا مفید است. مدر است و قاعده اور و برای اخراج جنین کمک میکند. مضر بیضه ها می باشد از این نظر باید با عسل و انجیر و مویز خورده شود.

لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس Enter را بزنید
لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس Enter را بزنید