شیر خشک کیک و شیرینی

شیر خشک کیک و شیرینی

0تومان
کد محصول : chilee-2065
خرید محصول

اثرات شیرخشک در خمیر کیک:
۱-اثر طعم دهندگی: مزه و بوی کیک باید مطلوب و عادی بوده و فاقد مزه و بوی خارجی (غیر از کیک) باشد.
شیرخشک میتواند به عنوان عامل طعم دهنده باعث ارتقای طعم کیک شودواثر تکمیل کنندگی در ازاد شدن طعم تخم مرغ و وانیل وکاکائو در کیک شود
۲-اثر در بافت کیک:بافت کیک باید یکنواخت با دیواره های نازک باشد و همچنین دارای رنگ مشخص بوده و تغییرات شدت رنگ در آن زیاد نباشد. شیرخشک به عنوان عامل ارتجاعی کننده بافت باعث کاهش پاشندگی بافت کیک میشود. و حالت برش خور کیک را ارتقا میدهد تا برشهای یکدست تر در کیک مشاهده گردد.
۳-تاثیر در پوسته کیک:پوسته کیک باید دارای بافت و رنگ یکنواخت، بدون لک و در مورد کیک های ساده به رنگ قهوهای روشن و یا طلایی و بدون تاول زدگی باشد و سفت، خشک و خرد نباش لاکتوز موجود در شیرخشک روی رنگ پوسته کیک اثر مطلوب دارد لاکتوز موجود در شیرخشک همراه با پروتئین در واکنش قهوه ای شدن و ایجاد رنگ پوسته دخالت دارد.
۴-تاثیر روی ماندگاری کیک و واتر اکتیویته:شیرخشک به علت دارا بودن ترکیبات پروتئینی مقدار قابل توجهی از اب خمیر را درگیر خود میکند و عدد واتراکتیویته کیک را کاهش میدهد و زمان ماندگاری کیک را بالاتر میبرد.
۵- اثر بر ارزش تغذیه ای :استفاده از شیرخشک در محصولاتی چون انواع کیک و کلوچه ـ‌که آرد آن کمترین میزان سبوس و ارزش تغذیه‌ای را دارد، می‌تواند سبب افزایش ریزمغذی‌ها بالا بردن ارزش غذایی در محصول کیک گردد.

اثرات شیرخشک در خمیر کیک:
۱-اثر طعم دهندگی: مزه و بوی کیک باید مطلوب و عادی بوده و فاقد مزه و بوی خارجی (غیر از کیک) باشد.
شیرخشک میتواند به عنوان عامل طعم دهنده باعث ارتقای طعم کیک شودواثر تکمیل کنندگی در ازاد شدن طعم تخم مرغ و وانیل وکاکائو در کیک شود
۲-اثر در بافت کیک:بافت کیک باید یکنواخت با دیواره های نازک باشد و همچنین دارای رنگ مشخص بوده و تغییرات شدت رنگ در آن زیاد نباشد. شیرخشک به عنوان عامل ارتجاعی کننده بافت باعث کاهش پاشندگی بافت کیک میشود. و حالت برش خور کیک را ارتقا میدهد تا برشهای یکدست تر در کیک مشاهده گردد.
۳-تاثیر در پوسته کیک:پوسته کیک باید دارای بافت و رنگ یکنواخت، بدون لک و در مورد کیک های ساده به رنگ قهوهای روشن و یا طلایی و بدون تاول زدگی باشد و سفت، خشک و خرد نباش لاکتوز موجود در شیرخشک روی رنگ پوسته کیک اثر مطلوب دارد لاکتوز موجود در شیرخشک همراه با پروتئین در واکنش قهوه ای شدن و ایجاد رنگ پوسته دخالت دارد.
۴-تاثیر روی ماندگاری کیک و واتر اکتیویته:شیرخشک به علت دارا بودن ترکیبات پروتئینی مقدار قابل توجهی از اب خمیر را درگیر خود میکند و عدد واتراکتیویته کیک را کاهش میدهد و زمان ماندگاری کیک را بالاتر میبرد.
۵- اثر بر ارزش تغذیه ای :استفاده از شیرخشک در محصولاتی چون انواع کیک و کلوچه ـ‌که آرد آن کمترین میزان سبوس و ارزش تغذیه‌ای را دارد، می‌تواند سبب افزایش ریزمغذی‌ها بالا بردن ارزش غذایی در محصول کیک گردد.

لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس Enter را بزنید
لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس Enter را بزنید